Organization

General Chairs

Hai Jin

Huazhong University of Science and Technology, China

Hong Wan

Purdue University, USA

Rick Goh Siow Mong

Institute of High Performance Computing, A*Star, Singapore

Program Co-Chairs

Jiang Xiao

Huazhong University of Science and Technology, China

Zengxiang Li

Institute of High Performance Computing, A*Star, Singapore

Siyuan Liu

Pennsylvania State University, USA

Program Committee

 • Kun Chen, Southern University of Science and Technology, China
 • Qian Chen, University of California Santa Cruz, USA
 • Xiaowen Chu, Hong Kong Baptist University, China
 • Weiqi Dai, Huazhong University of Science and Technology, China
 • Debiao He, Wuhan University, China
 • Ian Ho, Pennsylvania State University, USA
 • Daning Hu, Southern University of Science and Technology, China
 • Qiangsheng Hua, Huazhong University of Science and Technology, China
 • Kai Lei, Peking University, China
 • Yang Liu, Nanyang Technological University, Singapore
 • Qinghua Lu, Data61, CSIRO, Australia
 • Dusit (Tao) Niyato, Nanyang Technological University, Singapore
 • Le Su, Institute for Infocomm Research, A*Star, Singapore
 • Bianxia Sun, Southern University of Science and Technology, China
 • Carlos Toro, Advanced Remanufacturing and Technology Centre, Singapore
 • Lei Wang, Pennsylvania State University, USA
 • Qian Wang, Wuhan University, China
 • Qianhong Wu, Beihang University, China
 • Xiaokui Xiao, National University of Singapore, Singapore
 • Fangguo Zhang, Sun Yat-sen University, China
 • Yang Zhang, Wuhan University of Technology, China
 • Yunlei Zhao, Fudan University, China
 • Zibin Zheng, Sun Yat-sen University, China