LOGO LOGO
公益事务薄
时间:2007-05-10 16:50:08

序号

年级

姓名

计数

事件

时间

1.

2003级博

黄瑾

1

查文章被引情况,打印引用文章

07.4.15—07.4.17

2.

2003级博

张明虎

1

查文章被引情况,打印引用文章

07.4.15—07.4.17

3.

2004级博

何儒汉

1

查文章被引情况,打印引用文章

07.4.15—07.4.17

4.
2004级博
熊慕舟
2
查文章被引情况,打印引用文章
07.4.15—07.4.17
翻译文稿
07.4.15

5.

2004级博

武浩

3

查文章被引情况,打印引用文章

07.4.15—07.4.17

统计、校对所查的文章
07.4.15—07.4.19
校队SCI、EI文章
07.4.15—07.4.16

6.

2004级博

余一娇

2

查文章被引情况,打印引用文章

07.4.15—07.4.17

统计、校对所查的文章
07.4.15—07.4.19

7.

2004级博

李运发

1

查文章被引情况,打印引用文章
07.4.15—07.4.17
8.
2004级博
廖振松
1
到图书馆查SCI、EI文章
07.4.12—07.4.19
9.
2004级博
罗飞
1
查文章被引情况,打印引用文章
07.4.15—07.4.17

10.

2005级博

袁志

1

帮实验室搬电脑

07.4.25

11.

2004级博

黄梨

2

查文章被引情况,打印引用文章

07.4.15—07.4.17

翻译文稿
07.4.15

12.

2006级硕

廖光贤

1

帮实验室挂横幅

07.4.19

13.

2004级博

罗雅琴

1

查文章被引情况,打印引用文章

07.4.15—07.4.17

14.

2006级博

高巍

1

查文章被引情况,打印引用文章

07.4.15—07.4.17

15.

2007级硕

李海翔

3

帮实验室挂横幅

07.4.19

去财务处取材料
07.4.20
把电脑从楼下搬到213办公室
07.4.25

16.

2006级硕

刘安战

1

查文章被引情况,打印引用文章

07.4.15—07.4.17

17.

2007级硕

张帆

1

把电脑从楼下搬到213办公室

07.4.25

18.

2007级硕

李鹤

1

查文章被引情况,打印引用文章

07.4.15—07.4.17

19.

2007级硕

龙锦就

1

查文章被引情况,打印引用文章
07.4.15—07.4.17
20.
2007级硕
倪雯
1

查文章被引情况,打印引用文章

07.4.15—07.4.17

21.
2007级硕
李晓辉
1

查文章被引情况,打印引用文章

07.4.15—07.4.17